Star бала

ДНК тест сөөгү деп аталат. Starchild анын эч пайда жок, айрымасы бар, биз буга чейин жер бетинде белгилүү жашаганын көрсөттү. Ал Жерден тышкаркы келип чыккан жана жакынкы ата-бабалары менен же кимдир бирөө келгин болгон бир жандык болуп саналат мүмкүнчүлүгү бар.