ички Space

биздин ички салып үстүртөдөн эле учурда, биз чынында эле, биз анын өмүр тагдыры үчүн алып эмнени айтып коёюн.