компания

Биздин коомду тийсе, ошонун баары, жана аны кантип кабыл алышат.