көңдөй Earth

адамдар, анын жер астындагы биздин жалпы планета, жер тургундары менен байланышкан Exopolitical кабарлар. Байыркы астындагы комплекстерин отчеттор.